top of page
AdobeStock_331150176.jpeg
brochure slide 2.png

Yksilöllinen valmennus

Kasvata yksilönä

Sillä kun haluat voimaannuttaa  ihmisiä hyödyntämään potentiaaliaan  ja menestyä.
Olemme kasvuagentteja, joilla on ainutlaatuinen rooli: puolueeton ja kiinnostunut auttamaan ihmisiä saavuttamaan henkilökohtaiset tavoitteensa liiketoiminnassaan.

Tiesitkö, että valmennus on yksi tehokkaimmista tavoista auttaa ihmisiä kasvamaan? Kaikki tarvitsevat valmentajan! Valmennus on prosessi, jonka tavoitteena on kehittää, haastaa, tukea ja vahvistaa ihmisiä sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti. Valmentajatiimimme tarjoaa perusteellisia ja mullistavia valmennusprosesseja organisaatiosi puitteissa joko ulkoisina valmentajina tai sisäisinä valmentajina. lisää...

 • Yksitellen  valmennus tukee työntekijöitä kasvuajattelun kehittämisessä. Käytämme  tehokkaat kysymykset, heijastavat kysely- ja valmennustyökalut nopeuttamaan henkilökohtaisia ja  ammatillinen kehitys.

 • Mikrovalmennus  on suositeltava kestävän kehityksen työkalu koulutuksen tai muiden muutosaloitteiden jälkeen osallistujien jatkuvan oppimisen ja kehityksen edistämiseksi. Se on prosessi, joka tukee yksilöitä säännöllisillä ja ytimekkäillä tekstipohjaisilla tai henkilökohtaisilla valmennuskeskusteluilla.

 • Ryhmävalmennus  hyödyntää resursseja ja tietämystä ryhmästä henkilöitä, jotka työskentelevät yhteisen teeman parissa mutta pyrkivät kohti yksilöllisiä tavoitteita. Valmentaja helpottaa yksilöiden kasvua ja oppimista ja saa parhaan hyödyn kollektiivisesta ryhmäkokemuksesta.

JOUKKOKEHITYS

Kasvaa kuin  tiimi

 • Joukkueen valmennus  on prosessi, jossa tiimi säännöllisesti  tauot - yhden tai kahden sertifioidun tiimin valmentajan avustuksella - käsittelevät sen toimintaan liittyviä aiheita edetäkseen kohti tavoitteitaan.

 • Joukkueen helpottaminen  käsittelee tiettyjä aiheita, kuten  tiimin visio, tarkoitus ja tiiminrakentaminen, ja se on loistava tapa nostaa joukkueen suorituskyky ja motivaatio seuraavalle tasolle.

 • Räätälöidyt tiimitapahtumat  voi tuoda yhteen vieläkin suurempia tiimiryhmiä osallistumaan toimintaan, joka edistää hyvää tiimihenkeä, luo luottamusta ja kehittää aktiivista osallistumista organisaation muutoksiin.

Sillä kun kehitetään yksilöitä monimutkaisessa ja systeemisessä maailmassa, se ei riitä.  Valmennamme kaikenlaisia joukkueita toimimaan paremmin ja järjestämme mielenkiintoisia ja jännittäviä tapahtumia jopa useille sadoille ihmisille.

Elinkeinoelämä järjestyy yhä enemmän tiimeihin, mikä tarkoittaa, että monet toistuvat työskentelyongelmat voidaan ratkaista tehokkaasti vain tiimitasolla. Tuemme tiimejä yhteistyössä ja toimivat tehokkaasti käsittelemällä heille tärkeimpiä asioita.  lisää...

YRITYSKOULUTUS

Kasvata organisaationa

Kun haluat tukea avainhenkilöitäsi kasvussa ja haluat tarjota heille vaikuttavia oppimis- ja kehityskokemuksia, jotka he muistavat.  Olemme asiantuntijoita korkealaatuisten, ajatuksia herättävien ja kiinnostavien koulutusten järjestämisessä  2 tunnin työpaja 3 päivän koulutuksiin, joilla on vahva pedagoginen ja valmennusperusta.

Johtaja- ja valmennuskoulutus

Sillä kun haluat tukea avainhenkilöitäsi kehittämään itseään, heidän johtajuuttaan ja vaikutustaan. Autamme organisaatioita ja niiden avaimia  pelaajat (aina ylimmästä johdosta ja asiantuntijoista työntekijöihin)  tulla erinomaisiksi johtajiksi.

Työskennellessään yhä enemmän itseohjautuvissa ympäristöissä, kaikilla tasoilla työskentelevien ammattilaisten on kehitettävä itseohjautuvuuttaan ja johtajuustaitojaan. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, jotta heidän johtajansa ja ammattilaisensa voivat tunnistaa tiiminsä jäsenten täyden potentiaalin ja luoda ympäristön, jossa he eivät pelkää haastaa ja tukea toisiaan paremmin:

lisää...

 • Valmennustaidot  Koulutus esittelee osallistujille käytännön valmennus- ja vuorovaikutusmalleja, jotka on helppo muistaa ja käyttää missä tahansa tilanteessa. Osallistujat ymmärtävät valmennuksen keskeiset periaatteet, omaksuvat valmennusmallin ja ryhtyvät toimiin sen soveltamiseksi jokapäiväisessä elämässään.

 • Valmennuksen sertifiointikoulutus  tuo osallistujien ymmärryksen ja valmennustaidot seuraavalle tasolle joko läpi  osallistumalla avoimeen valmennussertifiointikurssiin tai räätälöidyn sisäisen sertifiointikoulutuksen kautta (katso lisätietoja kansainvälisestä valmennussertifiointikurssista (lisää sisäinen linkki sivulle 8)).

 • Räätälöity johtamis- ja viestintäkoulutus  kaivaa aiheita, joita avainhenkilösi tarvitsevat parhaassa vuorovaikutuksessa: esim. palautteen käsittely, haastavat keskustelut, esitystaidot ja  mentorointi-/neuvontataidot.

Valmentajan kouluttaminen ja helpotuskoulutus

 • Valmentajan koulutus  joka syventää oppijan taitoja sekä koulutuksen suunnittelussa että toteutuksessa.

 • Kouluttajan koulutus  joka antaa ajattelutavan, työkalut ja taidot jokaiselle ammattilaiselle tai johtajalle helpottaakseen ryhmiä kohti haluttuja tuloksia.

Kun haluat ihmisten loistavan
lavalla ja antaa vaikutuksen.
  Päävalmentajamme ja fasilitaattorimme jakavat tietonsa ja intohimonsa ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten kanssa tavalla, joka saa heidät liikkeelle.

 

Kun jatkuvan oppimisen tarve syntyy organisaatioissa, kasvaa myös tiedon ja asiantuntijoiden määrä, joista muut voivat oppia. Tiedämme, että niitä on monia  ihmisiä maailmassa, joilta puuttuu vain oikeat välineet ja luottamus astua lavalle  ja tarjota tehokkaita oppimiskokemuksia. Tuemme siis ammattilaisia kehittymiseen  todellisia vaikuttajia:  lisää...

KANSAINVÄLINEN VALMISTUS

TODISTUSKURSSI

-auki/talossa

Sillä kun haluat tarjota ihmisille lopullisen koulutuskokemuksen ja ottaa heidän valmennuksensa  taidot aivan uudelle tasolle.  Kansainvälisen valmennussertifikaattimme on suunnitellut Maailman valmennusjärjestö, ja olemme järjestäneet ja toimittaneet sen vuodesta 2012 lähtien.

Valmentaidoista on tullut yhä suositumpia työpaikalla ja ne ovat tärkeä lisä ammattilaisten työkalupakkiin. Opettajamme, myyntiammattilaiset, yliopistoprofessorit, näyttelijät, apteekkarit, lääkärit, suunnittelijat, ketterät valmentajat, insinöörit, johtajat ja monet muut ovat liittyneet kursseihimme tähän mennessä. Jokaisella on varaa hallita parhaat valmennustyökalut ja soveltaa niitä tiiminsä johtamiseen, ammatillisten tulosten parantamiseen ja parempaan kykyyn auttaa muita. lisää...

Sertifiointikoulutuksen aikana osallistujat:

 • Opi erilaisia  taitoja  ja  tekniikat  ottaa valmentajan roolin muodollisesti ja epävirallisesti.

 

 • Oppia  olla vuorovaikutuksessa  tehokkaammin teorian ja käytännön avulla, jotka tukevat heidän ymmärrystään muista.

 

 • Päästä  tuntevat itsensä paremmin. Osallistujilla on mahdollisuus  pohtimaan arvojaan ja uskomuksiaan muiden avulla.

 • Hanki merkittäviä mahdollisuuksia harjoitella  valmennustekniikoita, joiden avulla on helppo siirtyä valmennukseen myöhemmin. Kurssille osallistujiemme mukaan - myös ne, joilla on jo valmennustausta - käytännön lähestymistapamme tuo kurssille paljon lisäarvoa muihin verrattuna.

Räätälöityjä ratkaisuja

Kun tarvitset enemmän kuin vain harjoittelua ja haluat, että tulokset kestävät.  Autamme sinua tunnistamaan omasi  valmennusta tai koulutustarpeita ja määritellä konkreettisia  tuloksia, jotta voimme tarjota sinulle räätälöidyn ratkaisun.

Kestävimmät muutokset tapahtuvat jatkuvan ponnistelun ja harjoittelun tuloksena, jolloin opitut aiheet tulevat osaksi jokapäiväistä olemista ja tekemistä. Ydinryhmämme ja laaja kumppaniverkostomme ovat tottuneet mukauttamaan ja luomaan palveluita yhdistämällä tehokkaita menetelmiä, jotka tuottavat parhaat oppimistulokset. Tässä on muutamia esimerkkejä räätälöidyistä ohjelmista, jotka olemme toimittaneet asiakkaillemme:

Johtajuuskulttuurityöpaja
 • johtoryhmälle (0,5 päivää)

 • Asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen

Valmennusjohtajan koulutus
 • eri tasoilla  organisaatio (2 päivää)

Johtajuuden kehittämisen työpaja
 • eri tasoilla  organisaatio (0,5 päivää)

 • Käyttämällä Coaching Leadership Pulse® -kyselyä kehityksen tukemiseen

 • Otetaan käyttöön sparrauskumppanijärjestelmä kestävyyden edistämiseksi

Yksilö- ja ryhmävalmennus
 • tukea johtajia heidän muutoksessaan

brochure slide 14.png

Varaa ensimmäinen valmennuskeskustelu:

bottom of page